BESTEMMINGSPLAN IN PROCEDURE

Symphony Estates uit Eindhoven ontwikkelt op de locatie van de voormalige handelsonderneming Van den Boomen aan de Weebosserweg 29 in Bergeijk (’t Loo) 40 nieuwe woningen rondom een parktuin. Het gaat om 14 rij- en hoekwoningen ten behoeve van betaalbare huur, 16 parkwoningen met tuin en een appartementenvilla met 10 appartementen. De bestemmingsplanprocedure hiervoor is gestart op 12 oktober 2023.

Tijdwinst door verkorte procedure
Onlangs heeft het College van Burgemeester en Wethouders van Bergeijk besloten het voorontwerp van het bestemmingsplan voor Park Looburgh in procedure te brengen. Eerder besloot de gemeenteraad al tot een coördinatieregeling, wat betekent dat tegelijk met het bestemmingsplan ook de omgevingsvergunning in procedure wordt gebracht. Het grote voordeel hiervan is dat het nu al volledig duidelijk is hoe het bouwplan eruitziet, wat bij enkel een bestemmingsplan procedure niet het geval is. Anderzijds ontstaat er een aanzienlijke tijdswinst door een verkorte proceduretijd. Dit laatste is wenselijk vanwege het grote woningtekort in de regio.

Het bestemmingsplan ligt bij gemeente Bergeijk ter inzage tot en met 8 november a.s.